ประกาศ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๑ หลัง