วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดโรงทาน เพื่อผู้ประสบความเดือนร้อนในสถานการณ์ COVID-19 ณ บริเวณ ด้านหน้าวัดโคกบำรุงราษฎร์