ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

[download id=”6637″]