ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มจร ภาคตะวันตก ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี