วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

?#มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
#เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2563

?#ระดับปริญญาโท
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

?#ระดับปริญญาตรี
 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 รัฐศาสตร์บัณฑิต
(รับทั้งบรรพชิตและบุคคลทั่วไปทุกสาขา)

?ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
(สำหรับบรรพชิต)

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่??
สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ
ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

☎️081-572-3018
☎️081-014-3946
☎️082-002-2309
??ID Line :@mcurbr
??E-mail :rbr@mcu.ac.th
??www.rbr.mcu.ac.th

??‍♀️สมัครออนไลน์ คลิก

 

 

 

 

 

 

 

??‍♀️ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

►ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> https://goo.gl/98KWga

►ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับหลักสูตร ป.บส.) >>> https://goo.gl/sHFeUM