พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง (อภิญญาเทสิตธรรม) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี