สาวโรงงาน ใช้เวลาศึกษา 6 ปีครึ่ง คว้าปริญญา 3 ใบ ก้าวสู่อาชีพทนายความอย่างภาคภูมิ