เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ “ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป” (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน-อาวุโส)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ “ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป” (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน-อาวุโส)