ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 11