โครงการทัศนศึกษาการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ณ เทศบาลตำบลวังกะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

โครงการทัศนศึกษาการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ณ เทศบาลตำบลวังกะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี