กิจกรรมการเปิดนิทรรศการวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๖๑