จากเด็กถีบสามล้อสู่ผู้ว่าฯ ผ่านชีวิตลำบาก-ไม่สร้างภาพ …/ เปิดปูมหลังผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เผยครอบครัวยากจน สู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก

จากเด็กถีบสามล้อสู่ผู้ว่าฯ ผ่านชีวิตลำบาก-ไม่สร้างภาพ …/ เปิดปูมหลังผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เผยครอบครัวยากจน สู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก