เปิดงานวิสาขบูชาโลก 61 “พระสังฆราช” ทรงย้ำ ยึดสัมมาทิฎฐิพัฒนาสังคม อธิการบดี มจร. ยอยกในหลวง ร.9 กษัตริย์นักพัฒนา