กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน “ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับปฏิบัติงาน” บรรจุรอบแรก 80 อัตรา สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561