ประกาศ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  เรื่อง มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐