ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พระเทพญาณมงคล รับรางวัล วันจำนงค์ ทองประเสริฐ ประจำปี ๒๕๖๐ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา