สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานพิธีฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะที่จังหวัดราชบุรี