คณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหาร ในวาระดิถีปีใหม่ไทย