ประกาศมหาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป

วิชาชีพ1 วิชาชีพ2 วิชาชีพ3 วิชาชีพ4

 

download