สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐

16252258_1183589688427773_8024641578106156781_o

          “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ในการนี้คณาจารย์ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้ร่วมร้องเพลง “ล้นเกล้าเผ่าไทย” และได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “เพลงใกล้รุ่ง และ เพลงยามเย็น” ประกอบด้วยการเต้นบาสโลบ ( การเต้นจังหวะบาสโลบ (Paslop) เป็นของประเทศลาว วัฒนธรรมนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศสจังหวะท่าเต้นไม่ซับซ้อน แม้เห็นครั้งแรกก็ฝึกฝนได้ไม่ยาก คนลาวนิยมเต้นเวลาออกงานสังคม เช่นงานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน งานเลี้ยงรับรองที่เป็นทางการ รวมไปถึงใช้ในการต้อนรับแขกสำคัญระดับประเทศลักษณะการเต้น จะเป็นการตั้งเป็นแถวหน้ากระดาน หรือเป็นแถวตอน หากมีผู้เต้นจำนวนหลายๆ คน จะมีหนึ่งแถวหรือมากกว่าก็ได้ สิ่งที่เป็นจุดเด่นคือ ทุกคนทั้งหญิงและชายจะเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ดูแล้วสวยงามและมีเสน่ห์มาก) 

16252002_1183589665094442_2413793718749093221_o

16179298_1183589668427775_7031939677670981932_o