โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2559

15585050_616222038578972_5748798482488869640_o       

          วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จัด โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16 – 26 ธันวาคม 2559 พระปิฎกโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดปฐมนิเทศ และนำคณะนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มจร. ทำวัตรเย็น 

15493694_616221655245677_4362223908028803149_o
15540901_616221521912357_6256179477466016556_o 15591225_616221885245654_7558134482412666594_o 15443208_616221735245669_7118922412367060113_o 15591581_616221998578976_6067124891804107722_o

15540639_616221951912314_6678344850367632709_o 15590816_616221825245660_3794565138761150968_o 15591677_616221528579023_1937618868611332489_o 15540840_616221968578979_1881845547770076751_o 15384440_616222961912213_9207655613929750015_o 15585290_616221651912344_6984298266557073271_o 15585372_616221895245653_2590011344314256699_o