กำเนิดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี โดย…พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต

cr. วัดหลวงพ่อสด ทีวี

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับ คลิปวีดิโอ