คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

14729368_1082976708489072_4664330679266815986_n 14718766_1082976818489061_5930903273636870619_n14690894_1082976655155744_6582469077335821315_n
14657255_1082977078489035_1562019592403783609_n14721465_1082978031822273_1075113683337469011_n

พิธีวางพวงมาลา59_5829พิธีวางพวงมาลา59_310 พิธีวางพวงมาลา59_4847