ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

         คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ขอเชิญสาธุชนร่วมถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในงานพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

14708071_1080040135449396_5956859386214062881_o 14720630_1080040098782733_5849611922907378839_n 14691401_1080042335449176_8824686059342243740_o 14708047_1080042375449172_125422932511220444_o 14715694_1080042338782509_1983937412367590567_o 14711129_1080042372115839_7099906847299293980_o 14712770_1080042428782500_869236823965968359_o 14711261_1075688042551272_5643602023753203091_o 14692113_1080041795449230_7383863272799926570_o