ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี