พิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

13415501_980624458724298_9193785949748855428_o

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี/กล่าวสัมโมทนียกถา และตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
—————-
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี/กล่าวสัมโมทนียกถา และตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

13418461_980623065391104_1683684249553116273_o

สำหรับวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีนั้น เดิมได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (หน่วยวิทยบริการ) เมื่อปี ๒๕๔๘ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศยกฐานะหน่วยวิทยบริการ ให้เป็นวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยพระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี กล่าวถวายรายงาน ในการนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และแขกผู้มีเกียรติ ก็ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายฯ ด้วยเช่นกัน

13422392_981166325336778_3799755252041183107_o 13412129_981166412003436_6455316387271437426_o 13391998_981166445336766_7824236400295089407_o 13442433_981166485336762_4276858017347140733_o 13442468_981166528670091_8538605613127518369_o 13415399_981166588670085_3453190768982563382_o 13412054_981166562003421_1547357428639924080_o 13443141_981166625336748_4415758152443440132_o 13412082_981166692003408_1326568846419664563_o 13403919_981166775336733_7981807108615083244_o 13403855_981166845336726_3371854933089898980_o 13392000_981166905336720_6759628980522505698_o 13404016_981166952003382_5054865752968503689_o 13403193_981167008670043_8109058226372516917_o 13442620_981167035336707_6121442344698034870_o 13391515_981167078670036_5288658335563207363_o 13442672_981167105336700_2609559950816516485_o 13403241_981167142003363_1044100899486865410_o 13391522_981167195336691_1570827341681354271_o 13415404_981167245336686_5186065388974046463_o 13411744_981170125336398_7186191639975683610_o 13411924_981170902002987_750638381481591770_o 13403945_981171182002959_4024775734333930231_o 13411981_981171362002941_8733157576460179514_o 13443179_981172168669527_6241395875992887927_o 13412017_981172178669526_1174377333615939117_o 13442669_981172208669523_8669034616879194260_o 13422286_981172288669515_2082004866235419903_o 13418539_981172285336182_7967177368192775461_o 13415404_981172335336177_1563015823719982118_o 13391577_981172478669496_7235490584849703346_o 13391482_981172558669488_6413459891059204043_o 13392224_981172755336135_798396808325570293_o 13403223_981172782002799_4485668438853793192_o 13442644_981173028669441_5271998855929769517_o 13412048_981172942002783_1841275271751500979_o 13403237_981173042002773_6573305346756118416_o 13415452_981173222002755_6827084823736477646_o 13391620_981173285336082_2671061901268852966_o 13415652_981173348669409_5814541744824984607_o 13417031_981173412002736_5646323557556910548_o 13086629_981173528669391_524510603233756080_o 13422476_981173588669385_1319304280124788719_o 13416866_981173625336048_7962875195115729691_o 13433242_981166228670121_152689417247582079_o 13404041_981173782002699_2004103038790199618_o 13392184_981173815336029_6810278980160657735_o 13458715_981173918669352_338507548705561639_o 13442554_981173985336012_8351299692863499373_o 13403225_981173998669344_660142031694601929_o 13422297_981174148669329_4062761601056802347_o 13412196_981174165335994_8608444982039097560_o 13391559_981174252002652_2451878784557087241_o 13416918_981174292002648_1171022033323949925_o 13416769_981174332002644_8596823451551653065_o 13403169_981174382002639_1715555565854139290_o 13403310_981174465335964_15176878105747249_o 13411928_981174498669294_8555252642813559591_o 13443131_981174565335954_1964317458410652203_o 13411793_981174635335947_743721094509900631_o 13403171_981174815335929_3599364122421216395_o 13458507_981174798669264_8662079367931735308_o 13391463_981174848669259_533685511376563905_o13417014_981174975335913_7344111785125414009_o