พิธีถวายคำสั่งแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

       13029450_515364381998072_9072865671555724779_o

         วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคลได้โปรดมาเป็นประธานในพิธีถวายคำสั่งแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี โดยมีผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้อ่านคำสั่งแต่งตั้ง ในครั้งนี้ โดยได้แต่งตั้งให้พระเทพญาณมงคล วิ.(เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี คณาจารย์นิสิตนักศึกษา และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายามราม ร่วมถวายมุทิตาสักการะ แด่พระเทพญาณมงคล ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

13063387_515364461998064_7531996728253495540_o

 

13002538_515365115331332_8274092347495250477_o

13040859_515364831998027_7203173034322751657_o

13002498_515364388664738_1766761334606744678_o

13055213_515365118664665_5078389202797655464_o

13002538_515365255331318_6005467501698736133_o

 

cr. ระฆังธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
photos from ระฆังธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม