แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 

L1

 

         ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๑๕ เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรม ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕ รูป และประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน ๕ รูป คุณสมบัติของพระสอนศีลธรรม จบนักธรรมเอกเป็นอย่างน้อย    

หลักฐานในการสมัครมีดังนี้

๑.สำเนาหนังสือสุทธิ

๒.สำเนาวุฒิการศึกษาทางธรรม

๓.สำเนาวุฒิการศึกษาทางโลก

๔.สำเนาทะเบียนบ้านหรือวัด

๕.รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๖.สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์เท่านั้น)    

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ๐๘๖-๓๐๘-๕๔๕๖