ประกาศเรื่อง ข้อกำหนดการชำะค่าลงทะเบียนเรียน…

 

ประกาศ จากหน่วยวิทยบริการฯ

เรื่อง ข้อกำหนดการชำะค่าลงทะเบียนเรียน

หากพ้นกำหนด ตามที่ประกาศ ไว้ นิสิต จะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบมานี้ โดย

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ( ป.บส.)

2.ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ

3.ปริญญาโท เริ่มปรับ วันที่ 15 ก.ค. 58

ส่วนปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ เริ่มปรับ วันที่ 20 ก.ค. 58

จึงประกาศแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

11430156_785102374943175_4375450591158138383_n