โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์…

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

       ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูล ตรวจความพร้อม โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ วัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, ประธานกรรมการหน่วยวิทยบริการฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร, พระเทพญาณมงคล รองประธานกรรมการบริหาร ดำเนินการประชุม ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘