ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ และร่วมพิธีปลูกต้นประดู่ ๖๑ ต้น

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นประดู่ในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี อธิการบดี มจร พิธีปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ๐๙.๐๙ น.

 

11811287_2834491699993482_8104639751120495423_n

 

การนี้จึงขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นประดู่ โดยทั้งสิ้น ๖๑ ต้น ปลูกบริเวณเกาะกลาง (ปลูกคู่กับต้นปาล์ม) ราคาต้นละ ๙,๙๖๑ บาท

ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่ นางสาว วิไลวรรณ รังสร้อย รองผู้อำนวยการกองกลาง เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๒๒-๑๑๔๒

 

*ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิ๊ก …