ประกาศฯ เรื่อง ขนาดไซด์เสื้อ

ประกาศฯ จากหน่วยวิทยบริการเรื่อง ขนาดไซด์เสื้อ

1.เนื่องด้วย ขนาดเสื้อที่ทางหน่วยฯ จะ สั่งเป็น ไซต์ยุโรป แต่ไซต์ที่นิสิตสั่งเป็นไซต์คนไทย ทางหน่วยฯ จึงจะลดขนาดเสื้อให้ 1 ไซต์ รายละเอียดตามรูป เช่น นิสิตท่านใดที่สั่ง XL ไว้ขนาดเสื้อที่ได้จะเป็น L
2.นิสิตสามารถแจ้งเปลี่ยนขนาดไซต์เสื้อได้ ทาง inbox เพจหน่วยฯ โดยแจ้งชื่อ – สกุล ขนาด ภายในวันอังคมาร ที่ 9 มิ.ย. 58 เวลา 15.00 น. หากพ้นกำหนดที่ทางหน่วยฯให้แจ้งเปลี่ยนไซต์ ทางหน่วยฯ จะถือว่านิสิตยินดีรับเสื้อตามไซต์ที่ทางหน่วยฯ สั่งให้

*คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

*หมายเหตุ วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 58 เริ่มกิจกรรมเวลา 13.00 น. ให้นิสิตหญิง-ชาย นำกางเกงขายาวมาเปลี่ยนด้วยนะครับ