พิธีฉลองปริญญาบัตร…

       วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๘ ได้จัดพิธีฉลองปริญญาบัตรและปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ หน่วยวิทยบริการ สังคมศาสตร์ (มจร.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม โดยมีพระพรหมเวที จภ.15 เมตตามาเป็นประธานในพิธี คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและหน่วยวิทยบริการมาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน