ขั้นตอนการใช้งานระบบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพระสอนศีลธรรม มจร. (สำหรับพระสอนศีลธรรม)

เข้าเว็บไซต์ www.mrg.mcu.ac.th แล้วกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ
Download “คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบทำแบบตอบรับเข้าร่วม” ขั้นตอนการใช้งานระบบทำแบบตอบรับเข้าร่วม.pdf – Downloaded 289 times – 787 KB

แสดงความคิดเห็น