วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

📢#มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
#เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2563

📌#ระดับปริญญาโท
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

📌#ระดับปริญญาตรี
 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 รัฐศาสตร์บัณฑิต
(รับทั้งบรรพชิตและบุคคลทั่วไปทุกสาขา)

📌ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
(สำหรับบรรพชิต)

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👇👇
สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ
ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

☎️081-572-3018
☎️081-014-3946
☎️082-002-2309
👉🏻ID Line :@mcurbr
👉🏻E-mail :rbr@mcu.ac.th
👉🏻www.rbr.mcu.ac.th

💁🏻‍♀️สมัครออนไลน์ คลิก

 

 

 

 

 

 

 

💁🏻‍♀️ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

►ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> https://goo.gl/98KWga

►ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับหลักสูตร ป.บส.) >>> https://goo.gl/sHFeUM

 

 

แสดงความคิดเห็น