ก.ท.จ.ชัยภูมิ กำหนดให้สาขาวิชา “เศรษฐศาสตร์-รัฐศาสตร์” เป็นสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน

แสดงความคิดเห็น